MELATTUR SRI LAKSHMI NARASIMHA JAYANTI BHAGAVATA MELA NATYA NATAKA SANGAM (Estd.1938)

63-64, SOUTH STREET
MELATTUR 614 301
THANJAVUR DISTRICT
TAMIL NADU

Phone: 04374-273445

E-mail: melattur.bhagavatamela@gmail.com

Home | About Melattur Bhagavata Mela | Events | News | Press | Photo Gallery | Site Map